LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Tháng Mười Một 9, 2018 2:56 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Chuyên môn tuần 10)

THỨ/ NGÀY SÁNG TRỰC CHIỀU TRỰC
Hai05/11 – Chào cờ;- Học bình thường;

– Đ/c Lý Hiệu trưởng, An, Ngân dẫn học sinh đi thi Hùng biện Tiếng Anh tại tiểu học Mỹ Hưng.

GH-VP – Học bình thường GH-VP
Ba06/11 – Học bình thường GH-VP – Học sinh nghỉ;- 13h30′ GVCN đi tập huấn dạy Quốc phòng an ninh (Khi đi các đ/c nhớ mang theo sách TNXH lớp 3, TV4 quyển 1, Đạo đức 4, Lịch sử – Địa lí 5) GH-VP
Tư07/11 – Học bình thường GH-VP – Học bù chiều thứ 3 GH-VP
Năm08/11 – Học bình thường GH-VP – Học bình thường GH-VP
Sáu09/11 – Học bình thường GH-VP – Học bình thường GH-VP
Bảy10/11 – Học CLB – Kĩ năng sống GH NGHỈ Bảo vệ
Chủ nhật11/11 NGHỈ Bảo vệ NGHỈ Bảo vệ