Liên hệ

Trường Tiểu học Mỹ Trung

Địa chỉ: xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
 Ông/bà: Lê Thị Lỹ– Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 0918072066 – Email: lethily1964@gmail.com